tomsvkl

Members
  • Số lượng bài viết

    4
  • Tham gia

  • Đăng nhập cuối

Everything posted by tomsvkl

  1. Tớ đi trước luôn. Tên nv trong game : LongTommY Name : Long Anh em vào điểm ranh cho nhau biết mặt . Để chẳng may có gặp nhau ở ngoài . Đỡ pk nhầm a e ;)) Vâng ảnh bên dưới là Guild H0oLiGan . Ở exilemu. Phiển bản trước
  2. A e xem gọi thêm mấy lão già về làng game Mu . Về chơi mu mình đi. Chẳng có nhân tố mới buồn vãi linh hồn
  3. Vào game mà hỏi e ơi