ExileMu

Administrators
 • Số lượng bài viết

  14
 • Tham gia

 • Đăng nhập cuối

 • Days Won

  14

ExileMu last won the day on June 21

ExileMu had the most liked content!

Danh tiếng cộng đồng

2 Neutral

About ExileMu

 • Hạng
  Member
 1. Sự kiện Thời gian Phần thưởng Huyết Lầu 2:30, 4:30, 6:30, 8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 Exp, chaos, ruud Quảng Trường Quỷ 1:30, 3:30, 5:30, 7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 Exp Hỗn Nguyên Lầu 2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 Đồ thần, ngọc, ruud Bạch Long Điện 1:30, 5:30, 9:30, 13:30, 17:30, 21:30 Sói hoàng kim Double Goer -- Ngọc Imperial Guardian -- Ngọc, thép thiên Last Man Standing 20:00 P.O Boss Vàng 2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 Hộp kundun(Có full dòng) Phù Thủy Trắng 2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 Ngọc Medusa(PeaceSwamp) 1:00, 5:00, 9:00, 13:00, 17:00, 21:00 Đồ thần, đồ hoàn hảo, ruud, thép thiên Selupan(Lacleon) 3h sau khi chết Đồ socket Kundun(Kalima7) 6h sau khi chết Đồ thần, ruud, thép thiên, +1 reset Core Magriffy(Nars) 3h sau khi chết Đồ hoàn hảo(max 3 dòng), ruud, ngọc, thép thiên Lord Silvester(Urk) 3h sau khi chết Đồ shop ruud, ruud, thép thiên Thỏ Ngọc -- Trứng thú(Muun pet hoặc zen) Moss Merchant 2:00, 8:00, 14:00, 20:00 -- Công thành chiến 20:00 thứ 7, 2 tuần mỗi lần
 2. - Để chế tạo cánh cấp 4 bạn cần có Lông vũ Garuda và Linh hồn Garuda - Bạn có thể có được Linh hồn Garuda khi đánh quái tại bản đồ Barracks và Swamp of Darkness - Sau khi có được Linh hồn Garuda bạn cần chế tạo Lông vũ Garuda - Nguyên liệu: + 1 Cánh cấp 3 tối thiểu +13 +4 tính năng + 1 Cụm ngoc hỗn nguyên (30) + 1 Cụm ngọc sáng tạo (30) +1 Cụm ngọc ước nguyện (30) +1 Cụm ngọc tâm linh(30) - Sau khi có Lông vũ Garuda, bạn hãy đến gặp yêu tinh chaos để kết hợp. - Nguyên liệu: + 1 Lông vũ Garuda + 1 Linh hồn Garuda + 1 Cụm ngoc hỗn nguyên (30) + 1 Cụm ngọc sáng tạo (30) +1 Cụm ngọc ước nguyện (30) +1 Cụm ngọc tâm linh(30) - Sau khi kết hợp thành công bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 4
 3. - Nguyên liệu cần có: + 1 cánh cấp 3 tối thiểu +9 +4 tính năng + 1 Ngọc hỗn nguyên + 1 Ngọc sáng tạo + 3 Cụm ngọc ước nguyện (30) + 3 Cụm ngọc tâm linh (30) + 1 Món đồ thần tối thiểu +9 +4 tính năng + 1 tỷ zen + tỷ lệ thành công: 75% - Sau khi kết hợp thành công bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh 3.5 - Và có 15% ngẫu nhiên được 1 trong 3 loại siêu cánh 3.5 - Tỷ lệ quay được full dòng là 5%
 4. - Nguyên liệu cơ bản: + Da Quỷ Vương săn tại bản đồ Aida2 (Blue Golem) + Gầm Phượng Hoàng săn tại bản đồ Icarus (Great Drakan) + Linh Hồn dơi lửa săn tại bản đồ Tarkan2 (Beam Knight) + Vua Xương săn tại bản đồ Losttower (Death Knight) - Sau khi có nguyên liệu cơ bản, bạn hãy đến gặp yêu tinh chaos để kết hợp. - Nguyên liệu: + 1 cánh cấp 2 + 1 Ngọc hỗn nguyên + 1 Ngọc sáng tạo
 5. - Để chế tạo cánh cấp 3 bạn cần có Lông Vũ Condor và Linh Hồn Condor, bạn có thể có được Linh Hồn Condor khi đánh quái tại bản đồ Barracks. Bước 1: Tạo lông vũ Condor - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100). - Chọn mục "Kết hợp bình thường". - Nguyên liệu: + 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 + 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4 + 1 Ngọc Sáng Tạo + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên) + 1 Ngọc Hỗn Nguyên - Tỉ lệ thành công: tối đa 60%. - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor. - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất. Bước 2: Tạo cánh cấp 3 - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100). - Chọn mục "Kết hợp bình thường". - Nguyên liệu: + 1 Lông Vũ Condor + 1 Linh Hồn Condor + 1 Ngọc Sáng Tạo + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên) + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên) + 1 Ngọc Hỗn Nguyên - Tỉ lệ thành công: tối đa 40%. - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3. - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 6. Tạo cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100). - Chọn mục "Kết hợp bình thường". - Nguyên liệu: + 1 Cánh cấp 1 + 1 Lông Vũ + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên + 1 Ngọc Hỗn Nguyên - Tỉ lệ thành công: tối đa 90%. - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ). - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất. Tạo áo choàng cho Darklord và Rage Fighter - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100). - Chọn mục "Kết hợp bình thường". - Nguyên liệu: + 1 Cánh cấp 1 + 1 Huy hiệu hoàng tộc + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên + 1 Ngọc Hỗn Nguyên - Tỉ lệ thành công: tối đa 90%. - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ). - Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.
 7. Bước 1: tạo vũ khí Chao - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100). - Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos". - Nguyên liệu: + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4. + 1 Ngọc Hỗn Nguyên - Tỉ lệ thành công: tối đa 100%. - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ). - Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng. Bước 2: tạo cánh cấp 1 - Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100). - Chọn mục "Kết hợp bình thường". - Nguyên liệu: + Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4. + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4. + 1 Ngọc Hỗn Nguyên - Tỉ lệ thành công: tối đa 100%. - Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ). - Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.
 8. - Để chế tạo Búa thiên sứ cần có Thép thiên, bạn có thể có được từ các sự kiện, boss trong game - Nguyên liệu: + 10 Thép thiên + 1 ngọc hỗn nguyên + 1 Ngọc sáng tạo + 1 đá hộ mệnh + 1 cụm tâm linh + 1 cụm ước nguyện - Tỉ lệ thành công 100% - Sau khi có được búa thiên sứ, bạn hãy đến gặp yêu tinh chaos để kết hợp. - Nguyên liệu: + 1 Vũ khí rồng cấp 1 tối thiểu +15, +4 tính năng + 1 Búa thiên sứ + 1 ngọc hỗn nguyên + 1 ngọc sáng tạo + 1 cụm sinh mệnh (30) + 1 cụm tâm linh (30) + 1 cụm ước nguyện (30) - Tỉ lệ thành công 100% - sau khi nâng cấp thì sẽ nhận được ngẫu nhiên dòng hoàn hảo, 5% nhận được full dòng. - Đặc biệt tại phiên bản này sẽ có thêm vũ khí rồng cho quyền binh
 9. Nguyên liệu cần thiết: - 1 Mảnh ghép vũ khí - 3 Vũ khí socket +7 trở lên +4 OP - 2 Vật liệu loại 1 - 1 Vật liệu loại 2 - 1.000.000 zen * Tỉ lệ thành công tối đa 80% Sau khi thu thập đủ các nguyên liệu, mang đến Chaos Goblin ở Noria để ép, nếu thành công sẽ nhận được vũ khí socket tương ứng, thất bại sẽ mất hết tất cả nguyên liệu ép. * Mảnh ghép vũ khí: có tổng cộng 12 mảnh ghép vũ khí khác nhau, tương ứng với việc ép ra 12 loại vũ khí Ex700 khác nhau. Có thể tìm thấy trong quá trình săn quái ở Raklion. 1. Mảnh ghép Sóng âm (Sonic Combination Note): dùng để ép ra Sóng m Kiếm (Sonic Blade) (DK) 2. Mảnh ghép Linh Phong (Cyclone Combination Note): dùng để ép ra Linh Phong Kiếm (Cyclone Sword) (DK) 3. Mảnh ghép Tinh Kiếm (Blast Combination Note): dùng để ép ra Tinh Kiếm (Blast Breaker) (DK,MG) 4. Mảnh ghép Long Giáo (Magma Combination Note): dùng để ép ra Long Giáo (Magma Spear) (DK) 5. Mảnh ghép Sừng Thép (Horn Combination Note): dùng để ép ra Sừng Thép (Horn of Steel) (DK) 6. Mảnh ghép Thiên Sứ (Angelic Combination Note): dùng để ép ra Cung Thiên Sứ (Angelic Bow)(ELF) 7. Mảnh ghép Quỷ (Devil Cross Combination Note): dùng để ép ra Nỏ Quỷ (Devil Crossbow) (ELF) 8. Mảnh ghép Tầm Ma (Spite Combination Note): dùng để ép ra Gậy Tầm Ma (Spite Staff) (DW,MG) 9. Mảnh ghép Mệnh Kiếm (Asura Combination Note): dùng để ép ra Mệnh Kiếm (Asura) (MG) 10. Mảnh ghép Sấm Sét (Thunder Combination Note): dùng để ép ra Quyền Trượng Sấm Sét (Thunderbolt) (DL) 11. Mảnh ghép Huyền Quang (Miracle Combination Note): dùng để ép ra Gậy Huyền Quang (Miracle Staff) (DW,MG) 12. Mảnh ghép Triệu Thần (Soul Combination Note): dùng để ép ra Gậy Triệu Thần (Summon Spirit Staff) (SU) * Vật liệu loại 1: có thể tìm thấy ở Raklion các vật liệu loại 1 sau: 1. Lông sư tử (Ice Walker's Mane): săn được từ Ice WalkerWalker 2. Băng voi (Mammoth's Bundle of Fur): săn được từ Giant Mammoth 3. Mảnh vỡ băng (Giant's Icicle): săn được từ Ice Giant 4. Nọc nhện (Coolutin's Poison): săn được từ Coolutin 5. Trái tim kiếm sắt (Iron Knight’s Heart): rớt ra từ Iron Knight * Vật liệu loại 2: có thể tìm thấy ở Raklion các vật liệu loại 2 sau: 1. Sừng ma thuật (Dark Mammoth’s Horn): săn được từ Dark Mammoth 2. Rìu băng khổng lồ (Dark Giant’s Axe): săn được từ Dark Giant 3. Huyết nhện (Dark Coolutin's Poison): săn được từ Dark Coolutin 4. Linh hồn kiếm sắt (Dark Iron Knight’s Sword): săn được từ Dark Knight Iron
 10. - Quả sức mạnh là các loại quả giúp bạn tăng các chỉ số điểm cộng. Chỉ số được tăng sẽ là chỉ số vĩnh viễn. - Có tổng cộng 5 loại quả: Quả sức mạnh, Quả Nhanh nhẹn, Quả sức khỏe, Quả Năng Lượng, Quả mệnh lệnh, khi sử dụng quả sẽ tăng (từ 1-3 điểm) hoặc giảm (1-9 điểm) điểm cộng tương ứng các cột. - Để mở thông tin quả, bạn mở menu nhanh sau đó chọn "Hệ thống quả". Bảng hệ thống quả - Quả được kết hợp từ Ngọc Sáng Tạo và Ngọc Hỗn Nguyên, kết hợp tại Yêu tinh sáng tạo (Noria 180,102) với mục kết hợp bình thường, tỷ lệ thành công là 90% với phí xoay là 3.000.000 zen - Mỗi nhân vật sẽ có giới hạn tối đa điểm cộng quả tùy theo số lần reset của nhân vật. - Mỗi điểm được thêm, nhân vật sẽ tăng 30 HP và 60 SD vĩnh viễn.
 11. - Các trang bị huyết thần có thể nâng cấp lên để tăng chỉ số sức mạnh - theo thứ tự: Huyết thần -> Hắc thần -> Thánh thần -> linh hồn - Nguyên liệu cần thiết để nâng cấp: + 1 Ngọc hỗn nguyên + 1 Ngọc sáng tạo + 1 Cụm ngọc tâm linh (10), (30) + 1 Cụm ngọc ước nguyện (10), (30) + Giáp trụ: * Mãnh vỡ phong ấn: Huyết thần -> Hắc thần * Phong ấn thánh thần: Hắc thần -> Thánh thần * Phong ấn linh hồn: Thánh thần -> linh hồn + Vũ khí: * Đe hắc thần: Huyết thần -> Hắc thần * Đe thánh thần: Hắc thần -> Thánh thần * Thánh thần -> linh hồn (sắp có) - Sau khi nâng cấp thì món đồ sẽ trở về +0, các tính năng và dòng hoàn hảo được giữ nguyên.
 12. ✔️ Chính thức open: 19h00 - 22 tháng 12 ✔️ Kinh nghiệm : x100 | master x10 ✔️ Max point mỗi cột: 32767 ✔️ Keeppoint: không xóa point khi reset ✔️ Không webshop ✔️ các thành viên có thể tự mua bán đồ tại chợ ảo ✔️ Hoàn toàn miễn phí, kiếm đồ bằng cách săn boss, sự kiện 📌 Tặng Giftcode cho tất cả tài khoản mã: WRDKJSDU218 (Giới hạn 200 lượt) 📌 Đặc biệt tặng các tài khoản trùng với tên tài khoản ở máy chủ cũ và đã từng đăng nhập mã: OMDASOWP217 📌 Truy cập: https://exilemu.com/giftcode để sử dụng. (Tính năng này sẽ mở sau khi máy chủ chính thức hoạt động)