Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Showing most liked content since 25/05/2019 in all areas

  1. 2 likes
    ✔️ Chính thức open: 19h00 - 22 tháng 12 ✔️ Kinh nghiệm : x100 | master x10 ✔️ Max point mỗi cột: 32767 ✔️ Keeppoint: không xóa point khi reset ✔️ Không webshop ✔️ các thành viên có thể tự mua bán đồ tại chợ ảo ✔️ Hoàn toàn miễn phí, kiếm đồ bằng cách săn boss, sự kiện 📌 Tặng Giftcode cho tất cả tài khoản mã: WRDKJSDU218 (Giới hạn 200 lượt) 📌 Đặc biệt tặng các tài khoản trùng với tên tài khoản ở máy chủ cũ và đã từng đăng nhập mã: OMDASOWP217 📌 Truy cập: https://exilemu.com/giftcode để sử dụng. (Tính năng này sẽ mở sau khi máy chủ chính thức hoạt động)